- Анализи. Контрабандните канали в югоизточна Европа. Център за изследване на демокрацията, 2002.

- Анализи. Корупция, контрабанда и институционална реформа. Център за изследване на демокрацията, 2002.

- Балканите +. Събития и тенденции. Брой 5-6, август 1999.

- Балканите +. Събития и тенденции. Брой 7, октомври 1999. (2)

- Балканите +. Събития и тенденции. Брой 8, ноември 1999. (2)

- Балканите +. Събития и тенденции. Брой 12, април 2000. (2)

- Балканите +. Събития и тенденции. Брой 13, май 2000.

- Българи и хървати през вековете. Том 2. Редактор: Румяна Божилова. София, ИК „Гутемберг”, 2003.

- Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. Ръководител Антонина Желязкова. София, Фондация “Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия”.

- Генов, Цонко. По бойния път на освободителите 1877/1878. София, Медицина и физкултура, 1976.

- Герасимов, Богомил. Кукулкан слиза от небето. София, Наука и изкуство, 1989.

-  Гочева, Златозара. Завещано от траките. София, Отечество, 1987.

- Драчук, Виктор. Пътища през хилядолетията. София, Народна младеж, 1978.

- Евреите по българските земи. Родова памет и историческа съдба. Съставител и редактор Еми Барух, София, Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2000.

- Извори за българската история. Факсимилета. София, Българска академия на науките, 1972.

- Костов, Руслан И. Митологична гемология. София, Наука и изкуство, 1993.

- Марушиакова, Елена, Веселин Попов. Циганите в България. София, Клуб “90”, 1993.

- Марушиакова, Елена, Веселин Попов. Циганите в Османската империя. София, Литавра, 2000.

- Тотев, Тотю. Преславската керамична икона. Паметници на културата. София, Български художник, 1988.

- Турски извори за българската история. Факсимилета. София, Българска академия на науките, 1972.

- Фол, Александър. Слово и дела в древна Тракия. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1993.

- Annual of medieval studies at CEU. Budapest, Vol. 9, 2003.

- Etudes balkaniques, 2. Academie des sciences de bulgarie, Institut d’etudes balkaniques, 2006.

- Hrvatska mísao. U čast dr. sc. Čedomila Šilića. God. XI. Br. 1/07 (42) nova serija sv. 30.

- Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću. Zbornik Hrvatsko-bugarskog druştva u Zagrebu. Zagreb, Izdavać: Hrvatsko-bugarsko druştvo-Zagreb, 2005.

- Rebuilding security and confidence in the Balkan region. Bucharest, Institute for Political Studies of Defense and Military History, Institute for National Strategic Studies, “George C. Marshall” European Center for Security Studies, “Manfred Wörner” Euro-Atlantic Association, 2000.

- Southeast Europe Investment Guide. Bulgaria Economic Forum, 2005.

- The Danube Delta. Editor: Aurora Fabritius. The Romanian Cultural Institute PLURAL.