- Адамещяну, Габриела. Пресрещане. Превод: Румяна Л. Станчева. София, Панорама, 2005. (2 бр.)

- Бландиана, Ана. Чекмеджето с аплодисменти. Превод: Румяна Л. Станчева. София, НДФ „13 века Бългрия”, 1999.

- Кораби на слънцето. Румънски поети. София, Народна култура, 1989.

- Agârbiceanu, Ion. Opere 14, Vremuri ți oameni lume nouă. Bucurețti, Minerva, 1989.

- Alecu, Viorel. G. Călinescu şi „Jurnalul Literar”. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Alexandru, Ioan. Imnele Maramureşului. Cartea românească, 1988.

- Amzulescu, Al. Repere şi popasuri în cercetarea poeziei populare. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Andriţoiu, Alexandru. Aur. Bucureşti, Eminescu, 1982.

- Antologie de la poesie populaire roumaine. Bucureşti, Minerva, 1979.

- Antologie de lirică populară românească. Bucureşti, Minerva,1980.

- Anuar de lingvistică şi istorie literară, tomul XIX. Iaşi, 1968.

- Arghezi, Tudor. 1907 Peizaje. Bucureşti, Albatros, 1977.

- Avramescu, Lucian. Buna seara, iubito. București, Editura Eminescu, 1989.

- Bacalabaşa, A. Schiţe şi articole. Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1953.

- Bărbaţi al datoriei, 1848-1849. Mic dicţionar. Bucureşti, Editura Militară, 1984.

- Barbu, Eugen. Facerea lumii. Editura pentru literatură, 1964.

- Bărnuţiu, Simion. Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1848. Cluj-Napoca, Uniunea Mondială a Românilor Liberi, 1990.

- Blaga, Lucian. Peisaj şi amintire. Bucureşti, Editura sport-turism, 1988.

- Brana, Nicolae. Mioriţa. Cluj-Napoca, Dacia, 1975.

- Bucur, Marin. Opera vieții / o biografie a lui I.L. Caragiale/. București, Cartea Românească, 1989.

- Buhociu, Octavian. Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia păstorească. Bucureşti, Minerva, 1979.

- Buletin de informare pedagogică. Predarea limbii şi literaturii române. Bucureşti, 1970.

- Caietele Mihai Eminescu II. Ed. de Marin Bucur. Bucureşti, Editura Eminescu, 1974.

- Caietele Mihai Eminescu IV. Ed. de Marin Bucur.  Bucureşti, Editura Eminescu, 1977.

- Caietele Mihai Eminescu V. Ed. de Marin Bucur.  Bucureşti, Editura Eminescu, 1980.

- Caietele Mihai Eminescu VI. Ed. de Marin Bucur. Bucureşti, Editura Eminescu, 1985.

- Călinescu, G. Viaţa lui Mihai Eminescu. Editura pentru literatură, 1964.

- Călinescu, G. Biobibliografie Ion Bălu. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975.

- Cantemir, D. Opere complete I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.

- Cantemir, D. Opere complete VIII. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,  1987.

- Caracostea, D. Arta cuvîntului la Eminescu. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1980.

- Caracostea, D. Creativitatea eminesciana. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1987.

- Carte de inimă pentru Brâncuşi. Ed. de Nina Stănculescu. Bucureşti, Editura Albatros, 1976.

- Centenaire. Tudor Arghezi 1880-1980. Bucureşti, Cartea Romaneasca, 1980.

- Cerneţ, Laurenţiu. Cartierul sonor. Bucureşti, Editura Albatros,1989.

- Ciurcu, Alexandru. Inventatorul, ziaristul, omul. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989.

- Constantinescu, Mircea. Triumful liu Făt-Frumos. Bucureşti, Editura Albatros, 1979.

- Constantinescu, Pompiliu. O catedră Eminescu. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1987.

- Contes populaires Roumains. Bucureşti, Minerva, 1979.

- Conştiința de sine a criticii literare românești, v.II.  Bucureşti, 1982.

- Cosaşu, Radu. Cap limpede. Editura Cartea românească,1989.

- Crăciunescu, Ioana. Caietul cu adnotării. Cartea românească, 1988.

- Cuvata, Dina. Picurarlu di la Pind. Antologhiea-a puiziiljei Armănească (sec. XIX shi XX). Scopia, Constantin Belemace, 2001.

- Dacoromania, anul VIII, 1934-1935. Bucureşti, 1936.

- De Launay, Jacques. Titulescu et l’Europe. 1976.

- Diaconu, Ion. Cîntăreţi şi povestitori populari. Bucureşti, Minerva,1980.

- Dobrescu, Alexandru. Ibrăileanu – nostalgia certitudinii. Cartea românească, 1989.

- Documente şi manuscrise literare I.  Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967.

- Drăgan, Daniel. Presimţirile. Editura Cartea românească,1989.

- Drăgan, Gheorghe. Poetică eminesciană. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1989.

- Dragomir, Silviu. Avram Iancu. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965.

- Eftimiu, Victor. Romane. Editura Cartea românească, 1989.

- Eminescu şi clasicismul greco-latin. Studii şi articole. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1982.

- Eminescu, M. Articole şi traduceri. Bucureşti, Minerva, 1974.

- Eminescu, M. Economia naţională. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1983.

- Eminescu, M. Iubirea de patrie. Bucureşti, Editura militară, 1989.

- Eminescu, M. Scrieri de critică teatrală. Cluj, Editura Dacia, 1972.

- Eminescu, Mihai. Poesies. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Eminescu, Mihail. Poezii. Bucureşti.

- Eminescu, Mihail. Poezii. Ediţie bilingvă româno-engleză. Bucureşti, Minerva, 1978.

- Eminescu, poezii, 1326. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Eminescu, teatru, 1200. Bucureşti, Minerva, 1984.

- Eremia, Ion. În triumf prin Ţarigrad. Bucureşti, Editura militară, 1989.

- Everac, Paul. Funigei peste alpi. București, Editura Albatros, 1987.

- Filimon, N. Ciocoii vechi şi noi. Editura pentru literatură, 1967.

- Galaction, Gala. M. Eminescu. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1987.

- Georgescu, Titu. Intelectuali antifasciști în publicistica românească. București, Editura Ștințif ică, 1967.

- Gheran, Niculae. Rebreanu amiaza unei vieţi. Bucureşti, Editura Albatros, 1989.

- Gorovei, Artur. Literatură populară II. Bucureşti, Minerva, 1985.

- Gusti, D. Opere VI. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977.

- Hangiu, I. Centenarul concursurilor scolare. Bucureşti, 1985.

- Iorga, N. Pagini de tinereţe I. Ediţie de Barbu Theodorescu, 1968.

- Iorga, N. Pagini de tinereţe II. Ediţie de Barbu Theodorescu, 1968.

- Iorga, N. Schriften und Briefe. Bucureşti, 1978.

- Istrate, Gavril. Studii Eminesciene. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1987.

- Izvoare folclorice şi creaţie originală. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970.

- Jarnik, Jan Urban. Corespondenţa vol II. Bucureşti, Minerva, 1983.

- Jarnik, Jan Urban. Corespondenţă. Bucureşti, Minerva, 1980.

- Jornescu, C., C. Petrescu. Valori etice în opera lui Eminescu. București, Minerva, 1989.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere III, Oratorie I, 1856-1864 Partea I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere III, Oratorie I, 1856-1864, Partea A II-A. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987. (3)

- Kogălniceanu, Mihail. Opere IV, Oratorie II, 1864-1878 Partea A III-A. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1982.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere IV, Oratorie II, 1864-1878, Partea a IV-a. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere V, Oratorie III, 1878-1891 Partea  II-A. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986. (2)

- Kogălniceanu, Mihail. Opere V, Oratorie III, 1878-1891 Partea I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1989.

- Kogălniceanu, Mihail. Opere V, Oratorie III, 1878-1891 Partea III-A. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984.

- Lovinescu, Eugen. Mite. Bălăuca. București, Editura Eminescu, 1989.

- Macovescu, George. Trecînde anotimpuri. Editura Eminescu, 1988.

- Manuscript, 3/1973 (12), Anul IV. Bucureşti, 1973.

- Mazilu, Dan Horia. Proza oratorică în literatura română veche. Bucureşti, Minerva, 1986.

- Micu, Dimitru. Literatura romînă la începutul secolului al XX-lea.1900-1916. Editura pentru literatură, 1964.

- Mihăescu, Gib I. Donna alba. Bucureşti, Minerva, 1988.

- Mitru, Alexandru. Aradul în legende şi povestiri. Editura sport-turism, 1982.

- Munteanu, George. Eminescu şi Eminescianismul. Bucureşti, Minerva, 1987.

- Murăraşu, D. Mihail Eminescu – viaţa şi opera. Bucureşti, Editura Eminescu, 1983. (2 бр.)

- Muşatescu, Tudor. Scrieri. Bucureşti, Minerva, 1984.

- Nădejde, Sofia. Scrieri. Iaşi, Editura Junimea, 1978.

- Odobescu, Alexandru. Opere II. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967.

- Odobescu, Alexandru. Opere VIII, Corespondenţă 1847-1879. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979.

- Odobescu, Alexandru. Opere XI, Corespondenţă 1887-1888. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986.

- Onciul, Dimitre. Scrieri istorice. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1968.

- Păcurariu, Francisc. Geneza. Cluj – Napoca, Editura Dacia, 1983.

- Panaitescu, Dumitru. Eminesciana. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1983.

- Pantazi, Radu. Simion Bărnuţiu. Opera şi gîndirea. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1967.

- Papu, Edgar. La poesie d’Eminescu. Bucarest, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1985.

- Perpessicius, Eminesciana, 1329. Ediţie de Dumitru Panaitescu. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Perpessicius, Eminesciana, 1330. Ediţie de Dumitru Panaitescu. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Perpessicius, Opere 10, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1979. (2 бр.)

- Perpessicius, Opere 11, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1980. (2 бр.)

- Perpessicius, Opere 12, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1983.

- Perpessicius, Opere 2, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1967.

- Perpessicius, Opere 3, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1971.

- Perpessicius, Opere 4, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1971.

- Perpessicius, Opere 5, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1972.

- Perpessicius, Opere 6, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1973.

- Perpessicius, Opere 7, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1975. (2 бр.)

- Perpessicius, Opere 8, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1978. (2 бр.)

- Perpessicius, Opere 9, Menţiuni critice. Bucureşti, Minerva, 1979. (2 бр.)

- Perpessicius, Scriitori români, 1320.  Bucureşti, Minerva, 1989.

- Perpessicius, Scriitori români, 1321.  Bucureşti, Minerva, 1989.

- Pervain, Iosif, Ioan Chindriş. Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian I. Editura Dacia. Cluj, 1972.

- Petrescu, Aurel. Eminescu, originile romantismului.Bucureşti, Albatros, 1983.

- Petrescu, Camil. Patul lui procust.Bucureşti, Minerva, 1982.

- Petrescu, Cezar. Aranca, ştima lacurilor. Bucureşti, Minerva, 1973.

- Petrescu, Cezar. Romanul lui Eminescu. Iaşi, Editura Junimea, 1984.

- Philobiblon. Vol. II, 2. Cluj, University Press, 1997.

- Philobiblon. Vol. III, 1-2. Cluj, University Press, 1998.

- Pop, Augustin. Caleidoscop Eminescian.  București, Editura Eminescu, 1987.

- Pop, Augustin. Pe urmele lui Mihail Kogălniceanu. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1979.

- Popa, George. Prezentul etern eminescian. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1989.

- Popescu, Dumitru Radu. Moara de pulbere /teatru/. București, Cartea Românească, 1989.

- Popper, Karl R. Logica cercetării. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică.

- Rebreanu, Liviu. Crăişorul horia. Bucureşti, Minerva, 1983.

- Rebreanu, Liviu. Opere 13. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Rebreanu, Liviu. Opere 14. Bucureşti, Minerva, 1989.

- Recits insolites, de Mihai Eminescu a Ana Blandiana. Bucarest, Minerva, 1983.

- Roşu, Ion. Legendă şi adevăr în biografia lui M. Eminescu. Cartea românească, 1989.

- Scrisori către G. Ibrăileanu, II. Bucureşti, Minerva, 1971.

- Scrisori către G. Ibrăileanu, III. Bucureşti, Minerva, 1973.

- Scrisori către G. Ibrăileanu, IV. Bucureşti, Editura Minerva, 1982.

- Seche, Luiza. Lexicul artistic eminescian în lumină statistică. Bucureşti, 1974.

- Simion, Eugen. Scriitori români de azi, III. Bucureşti, Cartea românească, 1984.

- Simunescu, Dan. Romanul popular în literatura română medievală. Bucureşti, Didactică şi pedagogică, 1965.

- Slavici, Ioan. Opere I Nuvele. Editură de stat pentru literatură şi artă, 1952.

- Stan, Elena. Poezia lui Eminescu în Transilvania. Bucureşti, 1969.

- Stan, Valeriu. Nicolae Bălcescu 1819 – 1852. Bucarest,  Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1977.

- Stancu, Zaharia. Şaptzeci. Bucureşti, Minerva, 1972.

- Streinu, Vladimir. Eminescu. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1989.

- Studii romani. Ed. elena Marushiakova and Vesselin Popov. Sofia, Club 90 Publishers, 1995.

- Tamas, G. M. Către cel căzut pe gânduri. Cluj, Idea Design & Print, 2004.

- Tărchilă, Dan. Teatru. Bucureşti, Editura Eminescu, 1988.

- Teodorescu, G. Dem. Poezii populare române. Bucureşti, Minerva, 1982.

- Todoran, Eugen. Lucian Blaga mitul poetic. Timişoara, Editura Facla, 1983.

- Truţă, Doina, Sabina Ispas. Lirica de dragoste. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1989.

- Tudoran, Radu. Victoria neînaripată. Bucureşti, Editura Eminescu, 1985.

- Ţoiu, Constantin. Căderea în lume. Editura Cartea Românească, 1987.

- Un destin la confluenţa cu istoria. Bucureşti, 1981.

- Un om o epocă o ţară. Editura Eminescu, 1986.

- Ungureanu, Gh., D. Ivănescu, Virginia Isac. Documente. Bucureşti, Minerva, 1973.

- Ursu, Horia. Avram Iancu. Editura tineretului.

-  Valenţe europene. Ale literaturii române contemporane. Coordinator: Ion Simuţ. Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2007.

- Vasiliu, Al. Literatură populară din Moldova. Bucureşti, Editura Minerva, 1984.

- Vatamaniuc, D. Publicistica lui Eminescu, 1870-1877. Colecţia eminesciana. Iaşi, Editura Junimea, 1985.

- Vianu, Tudor. Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968.

- Viciu, Alexiu. Flori de cîmp. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976.

- Vintilescu, Virgil. Eminescu şi literatura înaintaşilor. Timişoara, Editura Facla, 1983.

- Vlahută, Al. De-a baba oarba. Bucureşti, Tineretului, 1965.

- Zaciu, Mircea. Nuvela românească. Bucureşti, Didactică şi pedagogică, 1965.

- Zamfirescu, Dan. N.Iorga / etape către o monografie/. București, Editura Eminescu, 1981.

- Zamfirescu, Duiliu. În război. Bucureşti, Editura militar, 1989.