- Actele celui de al XII-lea congres internaţional de lingvistică şi filologie romanică II. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971.

- Cazacu, B. Ovid Densusianu. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1968.

- Dascălu-Jinga, Laurenţia, Maria Teodorescu, Ulivi, Anca. Antologie fonetică a limbii române. Bucureşti, Consiliul culturii si educaţiei socialiste. Institutul de cercetâri etnologice şi dialectologice, 1988.

- Fonetică şi dialectoligie Vol.I, Bucureşti, Academia Republicii Populare Române, 1958. (2)

- Fonetică şi dialectoligie Vol.III, Bucureşti, Academia Republicii Populare Române, 1958.(2)

- Graur, Al. Studii de Lingvistică generală, Varianţă nouă. Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960.

- Itu, Maria. Forme instituţionalizate de educaţie populară în România. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1981.

- Limba română. Coordinatori : Mina-Maria Rusu, Doru Dimitrescu. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, R.A., 2008.

- Limbă culturală şi civilizaţie românească. Suport de curs. Coordinatori : Mina-Maria Rusu, Doru Dimitrescu. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, R.A., 2008.

- Limbă şi literatură. Societatea de Ştiinţe Filologice din Republica Socialistă România, Bucureşti, 1985

- Morfo- Sintaxa limbii române. Cercetare bibliografică, Partea  I. Bucureşti, 1973.

- Morfo- Sintaxa limbii române. Cercetare bibliografică, Partea II. Bucureşti, 1973.

- Noul atlas lingvistic român pe regiuni Banat. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980.

- Petrovici, Emil. Istoria poporului romîn oglindită în toponimie. Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică, 1968.

- Probleme de lingvistică generală. Vol. II. Ed. de acad. Al. Graur. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960.

- Rosetti, Al. Despre unele probleme ale limbii literare. Vol. 32. Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1957.

- Rosetti, Al. Istoria limbii române. Limba latină. Vol I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1960.

- Rosetti, Al. Istoria limbii române. Limbile balkanice. Vol II, Bucureşti, Academia Republicii Populare Române.

- Rosetti, Al. Istoria limbii române. Limbile slave meridionale. Vol III, Bucureşti, Academia Republicii Populare Române, 1962. (2)

- Russu, I. Limba traco-dacilor. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967.

- The Psycholinguistic Approach in the Romanian – English Contrastive Analysis Project. Bucharest, University Press, 1975.

- The Romanian – English Contrastive Analysis Project. Contrastive studies in phonetics and phonology. Bucharest, University Press, 1973.

- The Romanian – English Contrastive Analysis Project. Studies. Bucharest, University Press, 1972.