Пътят и духовното самонадмогване

в „Брадвата” от Михаил Садовяну и в „Змията” от Мирча Елиаде

Магистърска дипломна работа на Мая Цветанова (2010)

Научен ръководител: доц. дфн Румяна Л. Станчева

Настоящата дипломна работа представя идеята за пътя и духовното самонадмогване в два румънски романа – „Брадвата” от Михаил Садовяну и „Змията” от Мирча Елиаде. Двамата автори са представители на една съща епоха, но запознавайки се с творбите им – „Змията” и „Брадвата”, ние се натъкваме на две твърде различни по тематика и стил творби. От друга страна, пътят и в двата романа е структурно задвижващият механизъм, чрез който героите се променят.

Дипломната работа разглежда мотива за пътя като една от най-важните представи, чрез който се осмисля човешкото битие и мястото на човека в света. Проследява се пътуването на главните героини, Витория и Дорина, и промените, които настъпват в духовния им свят. Витория извървява пътя на разкриването на убийството на своя съпруг и постига възмездие, а Дорина прекрачва утвърдените патриархални норми, за да осъществи бленуваната любов.


Пътят е стремеж за познание и социален опит. Движени от любовта героините съумяват да достигната крайната точка, те доказват, че силата на любовта преминава през всякакви трудности, през географски и времеви бариери.

Ключови думи: румънски роман, Михаил Садовяну, Мирча Елиаде, мотивът за пътя, духовното самонадмогване.