Църквата „Св. София” в София – проблеми на континуитета

Магистърска дипломна работа на Румяна Соколова (2010)

Научен ръководител: проф. Аксиния Джурова

Дипломната работа на тема „Църквата „Св. София” в София – проблеми на континуитета” разглежда историческата съдба на един от най-старите християнски храмове на Балканския полуостров – църквата „Св. София” в град София. Цел на дипломната работа е да проследи продължителната историческа съдба на църквата, да изследва различните проблеми, като този за името й, което тя предава и на града София – какъв е произходът и замисълът зад названието на софийския храм. Прави се опит за точно датиране на строежа му, на базата на различни исторически и археологически данни. В културологичен аспект „Св. София” в София представлява интерес, заради уникалната си архитектура. Отбелязани са характерните черти в архитектурата и конструкцията на храма и е направен опит за проследяване на възможните чужди влияния, които са оказали въздействие върху избора на конкретни елементи в градежа на „Св. София”. Разглеждат се също и теории за предходни постройки, на мястото на софийската църква, описан е и некрополът, над който се издига тя.


„Св. София” в София е един от най-дълголетните храмове на Балканския полуостров. Неговият, продължаващ вече петнадесет века, живот му отрежда голямо значение, не само заради уникалните архитектурни особености, но и защото „Св. София” е строена във времената на ранно-християнските общества, носи духа на първите векове на християнството и също така пази под и около себе си гробове и гробници на мъченици и властници от ранно-християнската и средновековната епохи.


Малко са богатствата като „Св. София”, оцелели през толкова много векове, видели толкова много събития, изживели безствия и разруха, за да стигнат до наши дни.

Ключови думи: църква, некропол, ранно-християнски, джамия, архитектура, трансепт, базилика