Дипломна работа

Мисията на Аз-а в поезията на Ана Бландиана

Зорница Светлинова Антонова

Специалност Балканистика, фак. № 60216

Научен ръководител:

доц. дфн Румяна Л. Станчева

Резюме

Поезията на Ана Бландиана е заредена с изключителна сила. Тя не просто предава различни идеи, теми, проблеми, но и излъчва техния заряд отвъд границите на отделните стихотворения. В настоящата работа се фокусирам върху същността на лирическия Аз, неговото израстване и мисия в творчеството на Бландиана. Това днес е един особено значим проблем, пред който е изправен всеки човек, без значение на неговото социално положение, работна сфера и лични интереси. В процеса на своето израстване личността изгражда както своите индивидуални очертания, така и общовалидните, наложени от външни обстоятелства рамки и норми на поведение, говорене, и дори – на мислене. Истинският Аз на човек остава все по-дълбоко – забравен и погребан от масовите разбирания и начин на живот. Да се намери път към душата – това е целта на всеки творец - да даде израз на своя вътрешен Аз и да подтикне своите читатели (както е случаят с поезията на Бландиана) към стремежа за опознаване на тяхното истинско Аз. Само този вътрешен човек ни прави различни, интересни за останалите. Той е този, който ни прави творци – ако не международно или национално признати, то със сигурност поне творци на собствения си живот, което никак не е малко. Да изживееш живота си – своя собствен живот, а не този на някой друг или на редица други хора преди теб – това е най-съвършеното лично творческо изживяване, предвидено за всеки. Поетичният Аз (Аз-ът) ни води по пътеките на своя личен опит, на своето лично изживяване по пътя към своята душевност. Той събужда живия импулс във всеки един от нас – импулсът да тръгнем, да поемем и ние пътя към себе си, чрез който да достигнем до своята истина.

Ключови думи: вътрешен Аз, себепознание, истина, смисъл, творец.