Нови книги и филми в Библиотеката по балканистика

 

Получени като дарения през 2012 г. и обработени в рамките на проекта Балканските сред другите европейски литератури: анализ на текста, превод, интертекстуалност.

 

 

 1. 13 Poeţi. Bucureşti, Editura Eminescu, 1988.
 2. Adameşteanu, Gabriela. Dimineaţă pierdută. Bucureşti, Ed. 100+1 Gramar, 1997.
 3. Bacovia, Gorge. Poema în oglindă. Poèmes dans le miroir. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1988.
 4. Bucur, Marin. Poezie-destin-drama. Eseuri. Cartea Românească, 1982.
 5. Burgos, Jean. Pentru o poetică a imaginarului. Bucureşti, Ed. Univers, 1988.
 6. Caragiale, I. L. Momente. Bucureşti, Ed. Funfaţiei culturale române, 1994.
 7. Caragiale, I. L. Teatru. Ed. Pandora-M, 1995.
 8. Cristea, Valeriu. După-amiaza de sîmbătă. Bucureşti, Cartea românească, 1988.
 9. Crohmălniceanu, Ovid S. Cinci prozatori în cinci feluri de lectură. Bucureşti, Cartea românească, 1984.
 10. Debut ’86. Culegere de proză scurtă. Bucureşti, Cartea românească, 1986.
 11. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române. Bucureşti, Ed. Academiei RP România, 1989.
 12. Dimitrova, Albena. Goût bulgare. Portraits de femmes en Bulgarie. Ed. du Rocher, 2008.
 13. Dragomirescu, Michel. Science de la Littérature. Vol. I. Paris, Librairie Universitaire J. Gamber, 1928.
 14. Druţă, Ion. Frunze de dor. Clopotniţa. Chişinău, Ed. Universul, 2004.
 15. Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre. Roman. Chişinău, Ed. Universul, 2005.
 16. Dumbrăveanu, Anghel. Cuvinte magice/ Magic words. Cluj-Napoca, 1981.
 17. Flora, Ioan. Iepurele suedez. Ed. Cartea românescă, 1997.
 18. Florescu, Niculae. Profitabila condiţie. Bucureşti, Ed. Cartea românească, 1983.
 19. Frunză, Victor. Lehamitea. Bucureşti, evf, 1998.
 20. Fulga, Laurenţiu. Straniul paradis. Bucureşti, Ed. Cartea românească, 1976.
 21. Georgescu-Tistu, N. Munca intelectuală. Idei generale şi îndrumări tehnice. Universitatea din Bucureşti, 1947.
 22. Giurgiu, Felicia. In Eminescianul univers.Timişoara, Ed. Facla, 1988.
 23. Handoca, Mircea. Pe urmele doctorului Panait Sârbu şi ale actriţei Tantzi Cocea. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1996.
 24. Hanţă, Al. Contemporanul. 1881-1891. O revistă aşa cum a fost. Bucureşti, Ed. Albatros, 1983.
 25. Ivănescu, Emil. Artistul şi moartea. Scrieri. Bucureşti, Institutul cultural român, 2006.
 26. Leu, Corneliu. Rănile soldaţilor învingători. Roman. Bucureşti, Cartea românească, 1985.
 27. Limbă culturală şi civilizaţie românească. Suport de curs. Coordinatori : Mina-Maria Rusu, Doru Dimitrescu. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, R.A., 2008.
 28. Limba română. Coordinatori : Mina-Maria Rusu, Doru Dimitrescu. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, R.A., 2008.
 29. Mantchev, Krassimir. Sémiotique et Narratologie. Sofia, Presses Universitaires St. Kl. Ohridski, 1998.
 30. Marea Istorie Ilustrată a lumii România. De la începuturi la Iancu de Hunedoara. Text : Teodora Stănescu Stanciu. Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2009.
 31. Marea Istorie Ilustrată a lumii România. De la Mihai Viteazul la uniunea Europeană. Text : Teodora Stănescu Stanciu. Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2009.
 32. Muşat, Carmen. Canonul şi tarotul. Bucureşti, Curtea veche, 2006.
 33. Nouă poeţi. Bucureşti, Cartea românească, 1984.
 34. Oprea, Marius. Plimbare pe uliţa tipografiei. Bucureşti, Ed. Fundaţiei culturale Române, 1996.
 35. Paler, Octavian. Un om norocos. Roman.Bucureşti. Ed. Cartea românească, 1984.
 36. Pardău, Platon. Scrisorile veneţiene. Roman. Bucureşti, Ed. Militară, 1987
 37. Pogorilovski, Ion. Arhetipul expresiei lirice româneşti. Cartea românescă, 1987.
 38. Popescu, Constantin. Poeţi romantici români la început de drum. Craiova, Scrisul românesc, 1986.
 39. Popescu, D. R. Ploile de dincolo de vreme. Roman. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1976.
 40. Preda, Sorin. Parţial color. Roman. Bucureşti, Cartea românească, 1985.
 41. Puchner, Walter. The Crusader Kingdom of Cyprus – a Theater of Medieval Europe. Athens, Academy of Athens, 2006.
 42. Ricardou, Jean. Noi probleme ale romanului. Bucureşti, Ed. Univers, 1988.
 43. Rotaru, Ion. Valori expresive în literatură română veche. Vol II. Bucureşti, Ed. Minerva, 1983.
 44. Rusan, Romulus (sub direcţia lui). România în timpul războiului rece. Scurtă cronologie a evenimentelor, instituţiilor şi mentalităţilor (1945-1989). Bucureşti, Fundaţia Academia civică, 2008.
 45. Rusan, Romulus. Cronologia şi geografia represiunii comuniste în România. Recensământul populaţiei concentraţionare (1945-1989). Bucureşti, Fundaţia Academia civică, 2007.
 46. Sahia, Alexandru. Scrieri alese. Craiova, Scrisul românesc, 1988..
 47. Sălcudeanu, Petre. Cina cea de taină. Cartea românescă, 1984.
 48. Sălcudeanu. Petre. Judecata de apoi. Roman. Bucureşti, Ed. Militară, 1987.
 49. Săndulescu, Al. Pe urmele lui Duiliu Zamfirescu. Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1989.
 50. Sebastian, Mihail. Accidentul. Roman. Bucureşti, Ed. Minerva, 2007.
 51. Simionescu, Mircea Horia. Trei oglinzi. Bucureşti, Cartea românească, 1987.
 52. Sin, Mihai. Rame şi destin. (Proză scurtă). Bucureşti, Cartea românească, 1989.
 53. Solomon, Dumitru. Iluzia optică. Bucureşti, Cartea românească, 1985.
 54. Sorohan, Elvira. Ipostaze ale revoltei la Heliade Rădulescu şi Eminescu. Ed. Minerva, 1982.
 55. Stanceva, Rumiana. Limba bulgară prin retroversiuni. Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 1991. – 2 екз.
 56. Stoica, Petre. Întrebare retorică. Poeme. Clij-Napoca, Ed. Dacia, 1983.
 57. Tacciu, Elena. Romantismul românesc. Un stidiu al arhetipurilor. Vol. I, II, III. Bucureşti, Ed. Minerva, 1982.
 58. Tonoiu, Vasile. Omul diagonal. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale române, 1995.
 59. Tuchilă, Costin. Privirea şi cadrul. Cartea românească, 1988.
 60. Tupan, Maria-Ana. Scenarii şi limbaje poetice. Bucureşti, Ed. Minerva, 1989.
 61. Uricaru, Eugen. Glorie. Roman. Bucureşti, Ed. Eminescu, 1987.
 62. Uricaru, Eugen. La anii treizeci. Roman. Bucureşti, Cartea românească, 1989.
 63. Valenţe europene. Ale literaturii române contemporane. Coordinator: Ion Simuţ. Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2007.
 64. Wall-to-wall. Poetry Europe. Unity in diversity. Vagabond Media, 2009.

 

 1. Адамещяну, Габриела. Пресрещане. Превод: Р. Л. Станчева. София, Издателство Панорама, 2005.
 2. Андру, Василе. Небесни птици. София, ИК Атон, 2003.
 3. Брадистилова, Маргарита. Културни кръстовища. София, ИК “Пламък”, 2008.
 4. Василев, Георги. Български богомилски и апокрифни представи в английската средновековна култура. (Образът на Христос Орач в поемата на Уйлям Лангланд “Видението на Петър Орача”). София, Изд. Корени, 2001л
 5. Елиаде, Мирча. В двора на Дионис. Фантастични новели. София, Изд. “Хр. Ботев”, 1995.
 6. Казандзакис, Никос. Алексис Зорбас. Роман. София, НК, 1973.
 7. Карабелова, Магда, Анна Нашиловска (изд.) Да опишеш жена. София, Изд. Център “Боян Пенев”, 2009.
 8. Крянга, Йон. Спомени от моето детство. София, Изд. Народна младеж, Bucureşti, Ed. Ion Creangă, 1973.
 9. Литературни Балкани. София, Изд. Балкани, 2004, кн. 4.
 10. Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения, Велико Търново, 2001. Велико Търново, Астарта, 2002.
 11. Паликарска, Яна. Игри със значението – каламбур и абсурд. Автореферат. София, Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание, СУ, 2009.
 12. Станку, Захария. Повести. Костандина. Как я тебя любил. Москва, Художественная литература, 1974.
 13. Стоянов, Христо. Борба за самочувствие. Нихилистични интервюта, новела и скандални интервюта. Изд. Хипопо, 2000.
 14. Съвременна румънска поезия, проза, драматургия. Сп. Литературни Балкани, София, 2008, кн. 15.
 15. Урикару, Эуджен. В ожидании варваров. Москва, Комментарии, 2001.

 

Филмография:

 1. 5 Succese mari pentru 5 filme mici. 2007. DVD.
 2. Balanţă. Lucian Pintilie – Regizor. 1992. DVD.
 3. Filantropică. 2002. DVD.
 4. Hotel de lux. 2 vol. DVD.
 5. Liturghierul lui Macarie. 1508-2008. Academia Româmă. DVD.
 6. Memоrialul victimelor comunismului şi al rezistenţei. DVD.
 7. Occident. 2002. DVD.
 8. Palatul Brukenthal. Muzeul naţional Brukenthal. 2007. DVD.
 9. RO-BG Cross Border co-operation. Danubian Tourism.
 10. România. 2007. DVD.
 11. Sibiu. European Cultural Capital. 2007. DVD.
 12. Terminus Paradis. Lucian Pintilie – Regizor. 1998. DVD.
 13. The Death of Mr. Lazarescu. 2005. 2 vol. DVD.