Дигитален хуманизъм и литературно образование

 

hum

 

Свободноизбираемата дисциплина е фокусирана върху определени токсични спрямо крехкия психичен апарат на детето въздействия на новите медии и върху предизвикателствата, които те отправят към съвременното училищно образование като цяло и обучението по литература в частност. Съсредоточавайки вниманието си върху особеностите на поколението на т.нар дигитални по рождение, курсът изяснява причините за определени патогенни медийни въздействия и очертава перспективи за други, терапевтични дигитални практики. СИД-ът цели да формира у бъдещите учители по български език и литература един фармакологичен спрямо съвременната дигитална среда подход, да стимулира една „просветена” употреба на новите медии в образователното поле.

 

Програма:

Дигитални по рождение, дигитално грамотни, дигитално просветени – 2 часа.

Фармакологични измерения на новите медии – 2 часа.

Неолиберализъм, образование и медийно въздействие – 2 часа.

Дълбоко внимание, хипервнимание и учене – 2 часа.

Когнитивен капитализъм, невромаркетинг, лингвистичен капитализъм – 2 часа.

Дигитално четене и писане – 2 часа.

Колаборативни практики в дигитална среда – 2 часа.

Интерпретативни и критически общности в дигитална среда – 2 часа.

Проектът « дигитален хуманизъм » – 2 часа.

Дигитален хуманизъм, постхуманизъм, трансхуманизъм – 2 часа.

СИД-ът ще се провежда в удобно за групата време.

 

Записване: до 29.01.2018 г., 215 каб.