ГРАФИК

за провеждане на СИД за БФ задочно обучение

летен семестър 2022-2023

 

 

Семинар по българска литература

Проф. д-р Тодор Христов – Въведение в изследванията на българската популярна култура – от 11 до 14.02.2023, 8.30 ч., ауд. 135

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Доц. д-р Владислав Миланов – История на българското езикознание – от 14 до 17.02.2023, 14 ч., каб. 139А

Доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова – Комуникация и манипулация – 15 и 16.02.2023, от 9 ч. /цял ден/, ауд. 150

Проф. д-р Андрей Бояджиев – Старобългарската глаголица – 7, 8 и 9.02.2023 от 14 ч. в ауд. 159

Гл.ас. д-р Мария Илчевска – Мит и фолклор. Модели на свят – от 14 до 17.02.2023, 14 ч., ауд. 160

Доц. д-р Наталия Христова-Пеева - Дигитален хуманизъм и литературно образование – 11 и 12.02.2023, от 9 ч. /цял ден/, ауд. 247А

 

Студентите, които са записали СИД, които няма да стартират, молим да се насочат с молба в отдел „Студенти“ към СИД с обявен график за провеждане.