coffeeКУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ОБЯВЯВА

 

Конкурс за млади литератори и критици

 

във връзка със:

 

Семинар за романа

 

 

 

 

Краен срок за кандидатстване: 10 април 2013 г.

Предложенията за участие [съпроводени с темата на доклада, резюме от 300 думи: в него да бъдат изрично посочени българските съвременни романи от последните години, които ще бъдат във фокуса на изследването, както и кратка библиография по проблема] да се изпращат по електронен път на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Изисквания: В конкурса могат да участват млади литературоведи и критици - преподаватели, докторанти, магистри, студенти - до 35 години.

 

Семинарът за българския съвременен роман има за задача да огледа романовата продукция в България от последните няколко години и да даде независими тълкувания и оценки, да очертае тенденции в развитието на този най-важен литературен жанр. Това е особено необходимо, тъй като в последно време излязоха наистина добри български романи, а за съжаление системата от литературни награди не винаги е подчинена на чисто художествени критерии, различните литературни гилдии остават изолирани помежду си. Изолация има и между онова, което се пише в България, и литературния живот на българската диаспора и на емигрантските общности. Нужно е и още нещо: да се сравнят успехите – реални или мними – в българска пазарна среда и по световните литературни пазари: в какво отношение се намират пазарният, медийният и литературният успех, как да различаваме чисто българските -„за нашата си черга” - от глобалните постижения?

 

   Софийският университет, неговите литературни експерти, изследователи и критици биха могли да бъдат независима инстанция на оценката и критическото тълкуване, която създава липсващата обща картина - в момента това наистина е нужно на фрагментаризираната българска литературна публичност.

 

  В семинара ще участват водещи литературоведи, критици, публични фигури – преподаватели в Софийския университет (проф. Милена Кирова, проф. Миглена Николчина, доц. Бойко Пенчев, доц. Александър Кьосев), а втората част от семинара ще бъде форум за изява на млади назависими критици – за чийто подбор се обявява този конкурс. Млади литератори и критици - преподаватели, докторанти, магистри, студенти до 35 години - ще имат възможност да се включат в семинара, като подадат своето предложение за участие до 10 април 2013 г. на адреса на Културния център: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. То трябва да включва темата на доклада, резюме от 300 думи, както и кратка библиография по проблема. В резюмето нека изрично да бъдат посочени българските съвременни романи, които ще бъдат във фокуса на изследването. Докладът може да се спира конкретно на някои от романите, публикувани след 2000 година или да предложи по-обща историко-теоретична перспектива.

 

 

За допълнителна информация: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.