slovakЛекторатът по словашки език към Катедрата по славянско езикознание към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

и

Посолството на Словашката република в София ви канят най-сърдечно

 

 

 на 24 април 2013 г. от 18.00 часа в Посолството на Словашката република, бул.“Янко Сакъзов“ 9

    

на литературна вечер

„Четене с Татарка“.    

 

Програмата е посветена на 100 годишнината от рождението на изтъкнатия словашки прозаик, есеист и публицист ДОМИНИК ТАТАРКА