aula colour

 

 

Открита лекция на проф. Грейс Фийлдър

 

Аула на Софийския университет

 

Специалност Английска филология организира открита лекция на проф. Грейс Фийлдър на тема

 

„Incredible Tales of a Modern Bulgarian“ – 21.05.2013 г., 14.00 ч., Аула.