rakopisНа 20.06.2013 г. от 9.00 часа в Конферентната зала

ще се проведат

 

Възпоменателни научни четения, посветени на

80-годишнината на проф. Румяна Павлова,

на тема "Старобългарската книжнина и руската ръкописна традиция".

 

Събитието се провежда от катедра "Руски език" от Факултет по славянски филологии.

 

 Програма на четенията