pocheten znakСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ПО КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА

 

ви канят на

 

награждаването на

 

проф. Ангелина Минчева-Игнатова, dhc

 

с Почетен знак на Софийския университет със синя лента

  

 

на 26.06.2013 в 16,00 ч.

в Първа заседателна зала на СУ