Резултати от конкурса за най-добра книга в областта на литературната наука

 

 

stereotipiНа заседание, провело се на 25 юни 2013 г., Факултетният съвет на ФСФ

избра за най-добра книга в областта на литературната наука

“България: стереотипи и екзотика” на Николай Чернокожев.

 

Наградените книги за литературоведски дебют са:

“Ботуша в българската литературна мода” на Дария Карапеткова

и

“Фикция и образ. Модели” на Дарин Тенев.

 

 

 

                botusha                            fikcija    

 

В конкурса бяха номинирани книги, публикувани в периода май 2011 - май 2013 година.


Председател на Комисията по номинациите - доц. д-р Катя Станева

 

Номинации:

 

Най-добра книга в областта на литературната наука

1.      Миглена Николчина, “Изгубените еднорози на революцията”, С.2012

2.      Александър Панов, “Поезията на Христо Ботев”, т.1 и т.2, С. 2012

3.      Инна Пелева, “Деца на по-малки богове”, С. 2012

4.      Румяна Станчева, “Среща в прочита” , С. 2011

5.      Петко Троев, “Достоевски – духовните митарства на гения и пророка”, С. 2012

6.      Николай Чернокожев, “България: стереотипи и екзотика”, С. 2012

 

Литературоведски дебют

1.      Анна Алексиева, “Българската поезия от 40-те и 50-те години на ХІХ век. Роли на субекта”,

       С. 2012

2.      Кристина Йорданова, “Въображаемата жена”, С. 2012

3.      Дария Карапеткова, “Ботуша в българската литературна мода”, С. 2012

4.      Николай Папучиев, “Фолклор и национална култура”, С. 2012

5.      Дарин Тенев, “Фикция и образ. Модели”, С. 2012