Българският антарктически институт, Държавна агенция „Архиви”,

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” и Галерия „Алма Матер”

 

Antarctic exhibitionSUпредставят:

 

АНТАРКТИДА - БЪЛГАРСКАТА ЛЕДЕНА ПРИКАЗКА

 

/документална изложба /

23 септември – 4 октомври 2013

 

Официално откриване

23 септември, понеделник, 18:00 часа

галерия „Алма Матер”, фоайе Северно крило, Ректорат на СУ

 

Тази година университетската галерия „Алма Матер” ще посрещне зимния си

изложбен сезон с документални свидетелства за една ледена приказка, станала

реалност за пръв път преди 25 години – с първата експедиция, която дава

началото на българското участие в проучването на най-южния континент,

Антарктида. И оттогава-досега не спира възобновяването и допълването на

този разказ…

 

Идеята да се представи в образи и документи историята на овладяването на

ледения континент възниква при акта на предаване на документация на

Антарктическия институт в Централния държавен архив. В 60 пана е

представено, хронологично и тематично, българското присъствие на Антарктида

от 1987 г., когато с инициативно писмо на тогавашния главен асистент в

Софийския университет Христо Пимпирев, е поставено началото. Изложбата

проследява четвъртвековния път от идеята за експедиция до най-южната част

на планетата до нейната реализация, далеч надхвърляща първоначалните

намерения.

 

Уникални фотографии на членовете на експедициите и техните гости и

документи от ЦДА представят първите стъпки, работното ежедневие, свободното

време, трудностите, които съпътстват овладяването на материка. И

естествено, неповторимата природа на ледения континент.

 

 

Организаторите ще осигурят възможност на всички желаещи да научат повече по

темата, да си закупят следните заглавия: Христо Пимпирев „Антарктически

дневници”, Христо Пимпирев „История на Земята”, Боян Биолчев „Антарктида:

окото на Космоса”, Хавиер Качо „Амундсен-Скот: дуел на

Антарктида”,Хавиер Качо „

Приключенията на Пити на Антарктида” (детска)

 

 http://culturecenter-su.org/?p=2003