Уважаеми колеги,

 

 

verbal

Екипът по проекта „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език“,

 финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката, договор  № ДТК 02/ 11 от 16.12.2009 г.,

 

 

 

ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА

КРЪГЛА МАСА

УСТНА КОМУНИКАЦИЯ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА

8 ноември 2013 г., петък,  от 10 до 15 часа

в конферентна зала на ул. „Искър“ №4 ( http://soho.bg/)

 

Дискусионни точки

  1. Езиковата култура като част от социалната реализация

 

Какво в нашата лингвистика се приема за езикова култура? Отношението писмена реч : езикова култура : устна комуникация

Езиковата култура в успешното бизнес общуване

Езиковата култура в търсене на работа – интервюто и предизвикателствата на езика пред кандидата

Умението да говорим ситуационно уместно, да превключваме регистри при смяна на социалните роли

Езиковата култура и посланията на рекламните текстове

 

2.     Езиковата култура в образованието

 

Достатъчно ли е да обучаваме учениците на кодифицираните норми, за да имат те висока езикова култура?

 

Какъв е балансът между изучаването на писмените кодифицирани норми в средното и във висшето образование и изучаването на нормите в устното общуване, вкл. речевия етикет, ситуационната уместност, спазването на ролевите изисквания и смяната на регистрите?

.

Ролята на семейната среда за изграждане на езикова култура – тенденции, мотивация за повишаването ù; отношение към родния език и азбука, формирането на модели за поведение в различни речеви ситуации –вкъщи, на улицата, в училище, сред приятели.

 
 
Местоположение на залата
 
 
mestopolojenie