BOJAN-PENEVПолският институт, съвместно с Факултета по славянски филологии на Софийския университет,

 

представя книгата с лекции на проф. Боян Пенев

„Западноевропейската романтика и нейното отражение в славянските литератури”.   

 

Книгата ще представи литературният историк и критик проф. дфн Светлозар Игов от Института за литература – БАН.  С участието на Татяна Джокова, отговорен редактор в Университетското издателство, и доц. д-р Калина Бахнева, съставител и автор на встъпителната студия.

 

Книгата включва лекционен курс на изтъкнатия български литературовед и критик проф. Боян Пенев, който професорът изнася в Софийския университет през учебната 1926–1927 г.

 

18.02.2014 г., 18.00 ч., Полски институт, ул. Веслец, 12