chetenetoСофийският литературоведски семинар и Културният център на СУ 

Ви канят на:

 

Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет II: 15 години по-късно

разговор върху книгата на Александър Кьосев

 

"Караниците около четенето"

(Научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-2012 г.)

 

 

13 март 2014 г., 19.00 часа

Нова конферентна зала, Ректорат, СУ

 

 

С участието на:

Миглена Николчина, Боян Манчев, Дарин Тенев, Мария Калинова, Еньо Стоянов

 

Караниците около четенето е интердисциплинарна книга, която описва и

коментира научните дискусии, публичните дебати и институционалните

конфликти около един възлов въпрос на съвременността – съдбата на четенето

и читателя. Тя проследява настоящото равнище на тази проблематика в

различни национални ситуации и различни научни полета – литературна наука,

културни изследвания, социология, история на книгата, психология,

когнитивистика. Разнообразните подходи кулминират в няколко важни въпроса:

какво точно е четенето; как не само да научим, но и да мотивираме децата да

четат; какви са политиките на четенето; и какво точно трябва да разбираме

под „грамотност“ и „читателска компетентност“. В последната глава те са

разгледани на фона на глобализацията, новите медии и дигиталната революция,

които променят основните културни, образователни и технологични условия на

читателския акт – а с това и самия него.

 

През призмата на този проблем Караниците около четенето разказва за

историята на хуманитарните и социалните науки от края на XX век до днес: за

техните неравни противоборства с „точното знание” и за произтичащите от

това конфликти за авторитет и власт в образователните политики, научните

институти и университетите.

 

 

Facebook

https://www.facebook.com/events/254116038091769/?notif_t=plan_user_joined

 

http://culturecenter-su.org/?p=2374

http://sofialitseminar.wordpress.com/