Премиера на книгата на Джузепе дел’Агата „Българистични изследвания. Италиано-български срещи“


На 28 април 2014 г. в 19.00 часа в Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет ще се състои премиерата на книгата на Джузепе дел’Агата „Българистични изследвания. Италиано-български срещи“. Сборникът е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

del agata

Проф. Джузепе дел’Агата (17.02.1940 г.) е доказан учен с международна известност в областта на славистиката и българистиката. Неговото име се свързва с най-големите постижения на италианската славистична мисъл от последните десетилетия. Проф. Джузепе дел’Агата е доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.


Сборникът „Българистични изследвания“ съдържа студии и статии, посветени на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, на дискусията относно въпроса за езика през периода на Възраждането, но и на българо-италианските културни и езикови взаимодействия от времето на Мавро Орбини до годините на по-интензивна рецепция на българската литература в Италия чрез преводите на Пенчо Славейков, Гео Милев, Йордан Радичков. Включени са и статии за актуални и утвърдени български писатели от днешния ден – Георги Господинов, Алек Попов. Текстовете са обединени от широкоспектърното внимание на автора към България и значителна част от тях се публикуват за първи път на български език.