СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

ЛИНГВИСТИЧНИЯТ СЕМИНАР

 

КЪМ КАТЕДРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВИ КАНИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

 

на наблюденията на студентите от ІІ и ІІІ курс на специалността Българска филология върху особеностите на устната комуникация

 

verbal3 

 

15 май 2014 г. (четвъртък),

16.00 ч. в 147 аудитория на СУ

 

 

За повече информация се обръщайте към доц. Гергана Дачева (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) или гл.ас. д-р Марина Джонова (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)