logo ban

 

Уважаеми колеги,

 

         Имаме удоволствието да Ви поканим на тържественото честване на годишнината от основаването на Института за български език ”Проф. Любомир Андрейчин” при БАН, което ще се състои на 15 май 2014 г. от 10 часа в Големия салон на Института.

 

 

         Програмата на честването включва:

 

10:00- 10:15 проф. д-р Светла Коева - Институтът за български език на 72 години

 

10:15 - 10:30 Връчване на ежегодната награда на Института „Книга на годината”

 

10:30- 12:00   Кратка   научна   сесия,  представяща   някои    от последните постижения на Института.

 

12:00 Коктейл

 

 

За нас ще бъде чест да присъствате!

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

 

 

НА НАУЧНАТА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 72-ГОДИШНИНАТА НА

 

ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН” - БАН

 

 

 

15 май 2014 г.

 

10:30 – 11:0Проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова

 

 Българска лексикология и фразеология

 

 

11:00 – 11:2Доц. д-р Лучия Антонова-Василева 

 

Най-новото в постиженията на Секцията за българска диалектология и лингвистична география

 

 

11:20 – 11:4Гл. ас. д-р Ваня Мичева

 

Проучване на новобългарските дамаскини в Секцията за история на българския език

 

 

11:40 – 12:00  Гл. ас. д-р Цветана Димитрова

 

Центърът МЕТА-СПОДЕЛЯНЕ към Института за български език