Журналисти и филолози за уважението към езика

 

stalbishte

 

 

22 май 2014, 10.30 ч.

Заседателна зала 1, Ректорат

 

На 22 май 2014 г. от 10,30 ч. в Заседателна зала 1 на СУ "Св. Кл. Охридски" ще се проведе официално отличаване на български журналисти от електронни и печатни медии, които през годините са разработвали теми и са посвещавали предавания и статии на българския език.

 

На церемонията ще бъде представена идеята за създаване на електронен корпус, който да съдържа всички медийни материали, посветени на проблемите на българския език.

 

Организатори на събитието са Центърът за изследвания на политическата и журналистическата реч и Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Кл. Охридски".