Уважаеми колеги,

Cyril-methodiusИнститутът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” организира
изложбата „По стъпките на учителите”, посветена на празника на славянската писменост 24 май и на 145-та годишнина от основаването на Българската академия на науките.


Изложбата ще бъде достъпна за посетители във фоайето на Централно управление на Българската академия на науките от 23.05.2014 г. до 30.05.2014 г.

Каним Ви на откриването на изложбата на 23.05.2014 г. от 12:00 ч. То ще бъде съпроводено от брифинг, на който ще бъдат представени речници и справочници на Института за български език, достъпни в интернет, с основен акцент „Дигиталното бъдеще на науката за българския език”.

 

Изложбата представя книги и документи, отразяващи важни области от изучаването на българския език: исторически, диалектни и съвременни речници; граматики на българския език и граматическа литература; диалектни атласи; трудове на видни български езиковеди, свързали професионалната си съдба с ИБЕ; трудове на съвременното поколение изследователи от ИБЕ; издаваните списания с екземпляри от първия до последния актуален брой.

Дарение – книги на автори от Института за български език.

Очакваме Ви!

 

Уебсайт на Института по български език

http://www.ibl.bas.bg/