erasmus10

 

Катедрата по славянско езикознание

има удоволствието да ви покани на

 

ЦИКЪЛ ЛЕКЦИИ ПО ИНДОЕВРОПЕИСТИКА

 

който ще изнесе доц. д-р Томаш ХОСКОВЕЦ

от Масариковия университет в Бърно, Чехия

 

Лекциите ще се проведат на:

 

26.V.2014 г. – 14:15 ч. в 159 ауд.

27.V.2014 г. – 14:15 ч. в 159 ауд.

28.V.2014 г. – 10:15 ч. в 159 ауд.

29.V.2014 г. – 10:15 ч. в 159 ауд.

 

 

Доц. Т. Хосковец ще представи съвременните индоевропейски езици като системи от различни системи със специфично функционално предназначение; ще покаже реконструкция на функциите на отделните стари индоевропейски езици; ще бъде направен опит за конструиране на изходния индоевропейски праезик като системен потенциал, даващ възможност за най-опростено и консистентно представяне на отделните индоевропейски езици чрез актуализацията на този потенциал. Лекциите ще бъдат изнесени на чешки език.