CLiB

 

Уважаеми колеги,

Регистрацията за Първата международна научна конференция Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2014) е отворена: http://dcl.bas.bg/clib/registration/
Тя е безплатна, но с оглед на организацията на събитието – задължителна.


Крайният срок за регистриране е 2 септември.
Конференцията ще се състои на 4 септември 2014 г. в София, хотел “Хилтън”, зала “Мусала”.

Актуална информация за конференцията е достъпна
на адрес: http://dcl.bas.bg/clib/.

Заповядайте на CLIB 2014!


От Организационния комитет на CLIB 2014:
Цветана Димитрова, Екатерина Търпоманова, Росица Декова, Биляна Радева, Владислав Ненчев, Андрей Сариев, Стефан Вътев, Светлозара Лесева