bratyaУдостояване на проф. Игор Мелчук с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

 

15 октомври 2014 г., 11:00 ч.

Аула, Ректорат

 

Проф. Мелчук е лингвист-енциклопедист и полиглот от Монреалския университет, Канада. В Аулата на СУ той ще изнесе лекция на тема "Фразеология".

 

Проф. Игор Мелчук работи в следните филологически области: типология, общо езикознание, семантика, комуникативна организация в езика, депендентна граматика (синтаксис на зависимостите), формална морфология, обща и френска лексикография, генериране на текст, езикови компютърни приложения, машинен превод и други.

 

Задълбочените му теоретични разработки, свързани с всички езикови равнища и връзките между тях намират приложение в уникални филологически издания от нов тип. Основното му постижение е създаването на теорията «Смисъл - Текст» - значим етап в развитието на динамичната, формализирана, когнитивно и информационно ориентирана лингвистика. Намира широко разпространение в съвременната приложна и компютърна лингвистика. Създадени са различни лингвистични лаборатории, научно-изследователски школи и центрове от последователи на теорията му, развиващи и прилагащи я, включително и в България.

 

Фундаменталният му петтомен труд „Курс по обща морфология” - резултат на 30- годишни изследвания върху материал от над 150 езика, който е публикуван отначало на френски език, а след това и в авторизиран превод на руски език, е преведен вече и на български език от проф. Блажо Блажев и се издава от Университетското издателство „Св. Климент Охридски”.

 

Предложението за удостояването на световноизвестния лингвист с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по славянски филологии с подкрепата на Факултета по класически и нови филологии.