Европа на кръстопът или критика на утвърждаването

 

the shadowпублична лекция на

проф. Пьотр Пьотровски (Полша)

 

13 ноември, четвъртък, 18.00 часа

Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ

/на английски език, с превод/

 

Представяне на книгите на проф. Пьотр Пьотровски

от проф. Ирина Генова и Лъчезар Бояджиев

 

14 ноември, петък, 11:00 – 13:00 часа,

Театрална зала на СУ

 

Събитието се осъществява с подкрепата на Полски институт в София и Културния център на Софийски университет в сътрудничество с Институт за съвременно изкуство, София.

 

Проф. Ирина Генова (Семинар „Визуалният образ”, НБУ) ще представи книгите на проф. Пьотр Пьотровски, посветени на историята на изкуството в Източна и Централна Европа – In the Shadow of Yalta. Art and Avant-garde in Eastern Europe 1945-1989 (2009) („В сянката на Ялта. Изкуство и авангард в Източна Европа 1945-1989”) и Art and Democracy in Post-Communist Europe (2012) („Изкуство и демокрация в пост-комунистическа Европа”). Събитието ще продължи с коментар на художника Лъчезар Бояджиев върху книгата „Изкуство и демокрация …”, както и общ разговор с проф. Пьотр Пьотровски във връзка с изследването му на „глобалната агорафилия“. Идеята за агорафилията, свързана с преструктурирането на публичното пространство след 1989 г. в Източна Европа, е въплътена и в заглавието на книгата, която в полския си оригинал носи това име. Разговорът ще бъде модериран от културолога Владия Михайлова.

 

Проф. Пьотр Пьотровски е историк на изкуството, чиито книги и публикации са посветени най-вече на историята, art democracyполитиката и теорията на изкуството в Източна и Централна Европа. Той е бил ръководител на департамента по „История на изкуството“ в Университета „Адам Мицкевич” в Познан (1999-2008) и директор на Националния музей във Варшава (2009-2010). Преподавал е във Варшавския университет, Хумболтовия университет в Берлин, а също и в Еврейския университет в Йерусалим и в Бард Колидж, Ню Йорк. Удостоен е с редица награди, сред които и наградата за култура и теория „Игор Забел“ (2010). Проф. Пьотровски е изнасял публични лекции в Нов български университет в рамките на семинара „Визуалният образ” през 2007 г. В момента работи върху изследване, свързано с глобализацията на източноевропейското изкуство.

 

Европа на кръстопът или критика на утвърждаването

„Основният въпрос, който искам да повдигна в моето изложение, е какъв тип критика би трябвало да се упражни, за да се разкрие, а и да защити идеята за Европа, изправена лице в лице с пост-колониалните, пост-тоталитарните и може би пост-демократичните процеси от 1989 г. насам. Опитвайки се да отговоря на този въпрос, ще разработя метод, наречен (следвайки измежду други и Рози Брайдоти) „критика на утвърждаването”, и ще анализирам – като отделни примери – две европейски изложби: Gender Check (Виена, 2009) и The Desire for Freedom (Берлин, 2012). Основният проблем, изведен от този анализ, е следният: Каква програма за бъдещето може да бъде разработена на базата на тези изложби, особено в глобалния контекст? Дали e възможно европейската култура, традиция и исторически опит, особено близкият исторически опит, да осигурят идеологически фон при оформянето на новия свят? Доколкото втората изложба заимства своята концепция и теоретическа рамка от „Критика и криза” на Райнхарт Козелек (1954), с неговата по-скоро песимистична визия спрямо диалектиката на Просвещението, аз ще се позовавам вместо това на неговия по-късен текст: „Пространство на опита и хоризонт на очакване” (от Future Past, 1979), който намирам по някакъв начин алтернативен спрямо предишния. Така че, въпрос би бил: Възможно ли е утопията, произхождаща от Просвещението, т.е. пар екселанс европейска идея, да скъса с частното пространство на желанието за свобода и да изпълни публичните очаквания за човешки права в глобална перспектива?”

Проф. Пьотр Пьотровски

 

Полски институт – София

http://institutpolski.org/

 

Културен център – СУ „Св. Климент Охридски”

http://culturecenter-su.org/

 

Facebook event

https://www.facebook.com/events/671589022960571/?notif_t=plan_user_joined