babelПредставяне на българския превод на книгата "След Вавилон" на Джордж Стайнър

 

Проф. Владимир Трендафилов ще представи българския превод на книгата "След Вавилон" на Джордж Стайнър. Събитието се организира от Катедра "Англицистика", ФКНФ, съвместно с издателство "Изток-Запад" и се провежда в рамките на Климентовите дни на СУ.

 

11 ноември 2014 г., 18.00 ч., Заседателна зала 1

 

Класическият труд на Джордж Стайнър “След Вавилон” (After Babel: Aspects of Language and Translation) за първи път се превежда на български. Ето какво пише преводачката Елена Филипова за книгата:

 

“Всяка реч е превод, всяко общуване е превод; за да достигне до друг човек, смисълът трябва да бъде преведен – да бъде пренесен от един език в друг, но и да бъде прехвърлен през времето и пространството, през културите и контекстите. Това е изходната позиция на Джордж Стайнър в неговата книга “След Вавилон“. Какво прави възможен (или невъзможен) този пренос и къде са неговите предели? Разширил максимално обхвата на превода, авторът неизбежно достига до въпроса за границите на езика и неговото отношение към света.

 

Самият Джордж Стайнър казва за себе си, че е трилингва. Това му дава уникална перспектива към многовековната европейска традиция, в която той се чувства у дома си и сред която се движи със завидна лекота. Отхвърлил мозаечното парцелиране на съвременната хуманитаристика, Стайнър черпи смело, но и ерудирано от разнородните извори на западноевропейската мисъл. Сред идеите, които очертава, не липсват и провокативни – не може да има теория на превода, а само поетика на превода; езикът е средство за комуникация, но той е и средство за блокиране на комуникацията; лъжата, а не истината, носи творчески потенциал.

 

Стайнър съумява да илюстрира тезите си с богат набор от примери, а в последните глави на книгата предлага и херменевтични анализи на конкретни текстове и техните преводи – едно прелюбопитно четиво за онези, които се интересуват не само от философията на превода, но искат да видят и как се разгръща на практика приключението на превода”.