ShestodnevХХII Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура

 

в памет на акад. Петър Динеков и на 80-годишнината от рождението на ст.н.с. Стефан Кожухаров

 

Събитието се организира от Богословския факултет на Софийския университет съвместно с Института за литература при БАН. То се провежда в рамките на Климентовите дни на СУ.

 

13-14 ноември 2014 г., 18.00 ч., Аудитория 8, Богословски факултет

 

Програма