ezikovi portretiПолитиците говорят

Какво говорят политиците?

Как говорят политиците?

Колко говорят политиците?

Защо говорят така?

 

На тези въпроси търси отговори книгата

"Езикови портрети на български политици и журналисти. Част втора"

с автори Владислав Миланов и Надежда Сталянова,

 

която ще бъде официално представена на

14.11. от 11.00 часа в Първа зала на СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

 

Акценти в представянето:

- За разколебаването в политическото слово - защо вчера беше едно, а днес

е друго - езиков проблем или проблем на политическата култура;

- Обидата, женското говорене, новите думи в съвременния политически език;

- Езикови портрети на български политици и журналисти;

- Преводачи, журналисти, общественици, университетски преподаватели,

актьори и спортисти за политическия език.