uni new

 

 

17 март, вторник

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Полонистичен кабинет  

Полски институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии

 

10.00 ч.

  • Лекция на д-р Александра Ахтелик „Обществени ритуали в полската култура” за полонисти и студенти полска филология.

 

12.00 ч.

  • Практически занятия на д-р Александра Ахтелик със студенти полска филология.

 

14.30 ч.

  • Лекция на д-р Александра Ахтелик „Kичът в полската публична култура” за полонисти и студенти полска филология.

 

д-р Александра Ахтелик работи в Института по културология и интердисциплинарни изследвания на Силезийския университет, тя е зам.-директор на Школата по полски език и култура на същия университет, председател на асоциация „Bristol” на полските и чуждестранни преподаватели по полска култура и полски език като чужд. Тя е съавтор на учебници и помагала за изучаване на полски език като чужд. Интересите й са в областта на историята и теорията на културата и преподаването на полски език. Изнасяла е лекции като гостуващ лектор и е водила методически занятия за преподаватели и учители в университети в България, Канада, САЩ, Китай, Русия, Румъния и Италия.