scienceФондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:”

Клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“ и

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”

Ви канят на:

 

НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА

Произход на разграничението

 

Публична лекция на проф. АЛЕКСАНДЪР КЬОСЕВ

/Събитието се реализира в рамките на Платформа „Наука и Изкуство”/

 

 

12 март 2015, четвъртък, 19.00 часа

Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ

 

Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:”, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“, Национална художествена академия, Национален Център за Суперкомпютърниприложения и ЦЕРН, работят върху създаването на платформа „Наука и Изкуство” в България. Целта е изграждане на методология, обединяваща изследванията, провеждани на атомно и молекулярно ниво, в симбиоза с неврология, психология, музикално, танцово, театрално и визуално изкуство. Заедно по този проект работят учени (физици, химици, биолози, медици и др.) и хора на изкуството (артисти, балетисти, композитори, художници). Идеята е да се изработи единна платформа, която по атрактивен начин, чрез включване на сетивни възприятия и активно участие на зрителите в познавателния процес, да породи интерес към съвременните наука, технологии и изкуство.

 

В рамките на тази обща програма през ноември 2014 г. беше основан клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“. Основена задача на този клуб е да организира лекции, семинарии дискусии, на които хората на науката и изкуството да се срещат, за да се научат да говорят заедно, да се опознават и обединяват около една кауза. Целта е да се направят първите стъпки по пътя на обединението на науката и изкуството в едно цяло, такива, каквито винаги са били – висше достижение на търсещия човешки дух, т.е. да се поставят основите на един нов ренесанс.

 

На първата сбирка проф. Александър Кьосев (Катедра „История и теория на културата", Философски факултет, СУ) ще изнесе лекция на тема „НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА“. Произход на разграничението“. Лекцията е предназначена за неспециалисти и предлага популярен исторически преглед върху отношенията между науки и изкуства. Тя ще опише „от птичи поглед“, т.е. опростено и схематично, трансформациите на понятийните системи, метафорите и нагледите, чрез които се мислят и практикуват научните и художествени дейности. Във фокус ще бъдат променливите граници, които възникват исторически между тях – колко различно е „всекидневието“ им, как необходимите за тях компетентности се създават в различни образователни системи, как се вписват в неприличащи си институционални рамки, как и защо получават различни типове обществено признание.

 

Повече информация за инициативата и лекцията на проф. А. Кьосев тук