Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”

Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:” и

Клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“

 

simetrii

 

 

Ви канят на:

СИМЕТРИИ В ПРИРОДАТА, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО

Публична лекция на доц. Леандър Литов

/Събитието се реализира в рамките на Платформа „Наука и Изкуство”/

 

06 април 2015 год., понеделник, 19.00 часа

Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ

 

На предстоящата сбирка доц. Леандър Литов (Физически факултет, СУ) ще изнесе лекция на тема „Симетрии в природата, науката и изкуството“. Лекцията включва популярен обзор на използването на симетриите в процеса на опознаване на материалния свят и създаване на негови модели. По-подробно ще бъде разгледано приложението на принципа на симетрията във физиката и ролята му за разбирането на структурата на пространство–времето и материята. Ще се акцентира и върху важността на познаване на механизмите на нарушение на симетриите. Ще бъде разгледано използването на симетрии в различни форми на изкуството и механизма на формиране на понятие за красиво. Ще бъде обсъдено и отношението симетрия – асиметрия.  

 

Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:”, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“, Национална художествена академия, Национален Център за Суперкомпютърни приложения и ЦЕРН, работят върху създаването на платформа „Наука и Изкуство” в България. Целта е изграждане на методология, обединяваща изследванията, провеждани на атомно и молекулярно ниво, в симбиоза с неврология, психология, музикално, танцово, театрално и визуално изкуство. Заедно по този проект работят учени (физици, химици, биолози, медици и др.) и хора на изкуството (артисти, балетисти, композитори, художници). Идеята е да се изработи единна платформа, която по атрактивен начин, чрез включване на сетивни възприятия и активно участие на зрителите в познавателния процес, да породи интерес към съвременните наука, технологии и изкуство.

 

В рамките на тази обща програма през ноември 2014 г. беше основан клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“. Основна задача на този клуб е да организира лекции, семинари и дискусии, на които хората на науката и изкуството да се срещат, за да се научат да говорят заедно, да се опознават и обединяват около една кауза. Целта е да се направят първите стъпки по пътя на обединението на науката и изкуството в едно цяло, такива, каквито винаги са били – висше достижение на търсещия човешки дух, т.е. да се поставят основите на един нов ренесанс.

 

Re: naissance/ Изкуство и Наука в България

https://www.facebook.com/pages/Re-naissance-Изкуство-и-Наука-в-България/589729344485944?fref=ts