europe-memoryКултурен център на СУ „Св. Климент Охридски” и

Издателска къща „Хермес“

 

ви канят на:

 

Премиера и разговор върху книгата на

Калин Янакиев

 

Европа. Паметта. Църквата.

Политико-исторически и духовни записки.

 

8 май 2015, 18:00 часа                                    

Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

 

С участието на: доц. д-р Веселин Методиев, протойерей Николай Нешков

Модератор: д-р Тони Николов

 

Книгата, която предлагам на вниманието на читателя, би могла да се прочете като своеобразен „дневник“ на политико-историческите, философските и религиозните ми „замисляния“ през последните три години. Поради нейната специфика, в нея се съхрани явствената резонантна следа от различни събития и дебати, на които, макар и в имплицитна, непублицистична форма, тези размисли са отговаряли и реагирали във времето. Това въобще не означава обаче – искам да предупредя, – че книгата е „политическа“ (в тесния смисъл на тази дума). Ако тя наистина е „дневник“, тя е дневник именно на философско-исторически „замисляния“, рефлексии върху основанията на новоевропейската цивилизация, на проблемната й (като всяка съвременност) днешна ситуация, а също на онези църковни „медитации“ („слова“), които съставляваха през тези години „дневника“ на моя еженеделно продължаващ живот с църковното събрание, с „еклесията“.