aula7

 

Уважаеми колеги,

 

На 13 май 2015 г. от 11 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе церемонията по удостояването с почетното звание доктор хонорис кауза на Софийския университет на проф. д-р Олга Максимова Младенова – ръководител на Департамента по лингвистика, езици и култури в Университета в Калгари (Канада), дългогодишен председател на Северноамериканската асоциация за проучване на Югоизточна Европа, член на Международния комитет на славистите и на Изпълнителния комитет на Канадската асоциация на славистите.

 

Заповядайте!