psihologija

 

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”
Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:” и
Клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“

Ви канят на:

Психологическите граници на изкуството

Публична лекция на проф. Петер Цанев

 /Събитието се реализира в рамките на Платформа „Наука и Изкуство”/

 


12 май 2015 год., вторник, 19.00 часа
 Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ

На предстоящата сбирка проф. Петер Цанев ще изнесе лекция на тема „ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ГРАНИЦИ НА ИЗКУСТВОТО“. Това, което функционира вътре в изкуството, са механизмите, които нашето разбиране – за самите нас, за другите и за света – е допуснало да присъства там. Това присъствие все повече е опосредствано от знанията и езика на психологическите науки. Може ли контролът върху образите да избегне психологическите техники? Може ли съвременното изкуство да изтръгне образите от обятията на психологията, така както модерното изкуство е успяло да направи това по отношение на религията и науката?
Петер Цанев е професор по психология на изкуството в Националната художествена академия в София. Доктор на науките по изкуствознание. Ръководител на катедра Психология на изкуството и художествено образование в Националната художествена академия. Автор на книгите: „Психологически подходи в изкуствознанието” (2009) и „Психология на изкуството” (2008).
   
Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:”, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“, Национална художествена академия, Национален Център за Суперкомпютърни  приложения и ЦЕРН, работят върху създаването на платформа „Наука и Изкуство” в България. Целта е изграждане на методология, обединяваща изследванията, провеждани на атомно и молекулярно ниво, в симбиоза с неврология, психология, музикално, танцово, театрално и визуално изкуство.     Заедно по този проект работят учени (физици, химици, биолози, медици и др.) и хора на изкуството (артисти, балетисти, композитори, художници). Идеята е да се изработи единна платформа, която по атрактивен начин, чрез включване на сетивни възприятия и активно участие на зрителите в познавателния процес, да породи интерес към съвременните наука, технологии и изкуство.


 В рамките на тази обща програма през ноември 2014 г. беше основан клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“. Основна задача на този клуб е да организира лекции, семинари и дискусии, на които хората на науката и изкуството да се срещат, за да се научат да говорят заедно, да се опознават и обединяват около една кауза. Целта е да се направят първите стъпки по пътя на обединението на науката и изкуството в едно цяло, такива, каквито винаги са били.