map

Катедра по славянско езикознание,

Лекторат по словенски език

 

ви канят на лекциите на

 

доц. д-р Данила Зулян Кумар

от Факултета по хуманитаристика към

Университета в Нова Горица.

 

 

Лекциите ще се проведат

във вторник, 12. 05. 2015 г.

от 12. 00: Словенски диалекти,

от 13. 00: Език и идентичност,

от 14. 00: Лексикална семантика в диалектите,

 

в кабинет 109 в Ректората.