metamorfozaКултурният център на СУ „Св. Климент Охридски”
и Семинар за хуманитаристи

ви канят на:

МЕТАМОРФОЗА И ЖЕЛАНИЕ


Публична лекция на Боян Манчев

 

Събитието е част от цикъла:
„Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?“


21 май 2015, 18.30 часа
243 аудитория, Северно крило, Ректорат на СУ


От март 2015 година стартира цикъл от ежемесечни публични лекции, организирани от Семинар за хуманитаристи и подкрепени от Културния център на СУ, на тема „Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?“. Вдъхновени от (но не и ограничени до) твърдението на Витолд Гомбрович „Чрез повторение, повторение най-неусетно се създава всяка митология“, водещо за тези срещи е сговарянето на разнопосочни хуманитарни перспективи към различието и множествеността; опитът да се разбере как се раждат митологиите и къде откриваме трансформациите.


На третото събитие от поредицата Боян Манчев ще изнесе лекция на тема „Метаморфоза и желание“. В нея той ще предложи по-нататъшно развитие на проекта за „философия на метаморфозата“ с оглед на централния философски въпрос, въпросът за желанието. Концептуалната операция ще бъде осъществена чрез метода на философската фигурология, на основата на прочита на няколко енигматични митични фигури.


Семинар за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично (понеделник, 18:30 ч., ауд. 149, Централна сграда, Ректорат), за да си помогнат с обратна връзка в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст. Дискусиите са два типа: по избрана тема за обмяна на опит или по конкретно представено изследване. Серията публични лекции „Повторение и митологии” е замислена като трети вид срещи, насочени към по-широка академична аудитория и поставящи силен акцент върху интердисциплинарността.


 * * *


Следващи лекции от цикъла:

08.06.2015  Райна Гаврилова, „Как изобретихме националната си кухня“


За актуална информация от Семинар за хуманитаристи:

https://huseminar.wordpress.com/


Контакт и заявки за участие: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.