Акад. Михаил Виденов и проф. Лилия Райчева бяха отличени с награди на Софийския университет

 

m.videnov

 

В обновената 272-ра зала на Софийския университет се проведе церемония по връчване на почетни отличия на двама преподаватели на СУ – акад. проф. дфн Михаил Виденов и проф. Лилия Райчева.

 

Акад. проф. дфн Михаил Виденов бе удостоен с Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Отличието се връчва за високи резултати в научноизследователската дейност и по повод неговата 75-годишнина. Предложението е на Катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на СУ.

 

Акад. проф. дфн Виденов е основател на българската социолингвистична школа. Той е възпитал и обучил поколение от учени, работещи в една интердисциплинарна област, която е особено актуална и днес и е в същината на съвременните хуманитарни занимания. Делото на акад. Виденов се характеризира с последователно проучване на българския език, но не от позициите на кабинетния учен, който подрежда фишове, а с въвеждането на смели методологически обновления и с точно обработване на данни за реалното езиково битие.

 

Акад. Виденов осъществява истински обрат в българското езикознание, като по свои собствени прозрения и с помощта на ерудицията си, придобита в Прага, прави пробив в закостенялото мислене на родните ни лингвистични среди от 70-те и 80-те години на 20 век. В Прага Михаил Виденов защитава докторат и има възможност да общува с класиците от Пражкия лингвистичен кръжок проф. Хавранек и проф. Матезиус. Още по време на лекторския си престой там акад. Виденов написва нестандартните за времето си, а и до днес, студии „Към българската паралингвистика” и „Из актуалната проблематика на съвременния български език. Във връзка с чешката теория на книжовните езици”. Следва неговата теоретична книга „Социолингвистика. Основни тезиси”, както и монографията „Норма и реч”.

 

Истинско образцово социолингвистично изследване, което е първото от подобен характер не само в България, а и в цяла Източна Европа е книгата „Социолингвистично проучване на град Велико Търново”, с второ издание под заглавие „Великотърновският език”, написана в съавторство с проф. Б. Байчев.

 

Общият брой на публикациите на акад. Виденов надхвърля 400, от които 26 отделни книги.

Книгата „Социолингвистиката в България”, специален брой от световноизвестна международна поредица по социология на езика – осъществена под неговото редакторство и издадена на английски език, е един от най-цитираните социолингвистични сборници и превръща постиженията на нашата езиковедска наука във водеща не само за нашия регион.

 

Акад. Виденов благодари за отличието и отбеляза, че е получавал и други награди в Софийския университет, най-голямата сред които е признанието на неговите студенти, които няколко години са го поставяли на първо място в анкета за най-добре поднасяна научна материя.

 

Акад. Виденов заяви, че се смята за рожба на Университета, защото 45 години е преподавал в него, а преди това е учил и 5 години като студент. Той си припомни за лекциите по съвременен български език, които е чел именно в 272-ра аудитория, за работата си като учен и преподавател. В заключение той отбеляза: „Имам искрени и верни последователи, които правят това, с което продължавам да се занимавам, и се надявам, че един ден ще ме надминат.“

 

Акад. Виденов пожела на присъстващите в залата да получат такава награда, защото тя е много скъпа на университетския човек.

 

На същата церемония проф. д-р Лилия Райчева бе удостоена с Почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски” – първа степен.

 

Предложението за награждаването й е на Факултетния съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация във връзка с цялостната й научноизследователска и преподавателска дейност.