zogКатедра „Кирилометодивистика“

Факултет по славянски филологии

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

и

Направление „Стара българска литература“

Институт за литература

Българска академия на науките

 

 

имат честта да Ви поканят на работната среща по проекта

 

Репертоар на старата българска литература и книжнина

 

 

 

на 10. юни 2015 г. от 16.00 часа в 1. академична зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

Вести и планове за проекта ще научите от Анисава Милтенова (Институт за литература), Диляна Радославова (Институт за литература), Дейвид Бирнбаум (Питсбъргски университет), Андрей Бояджиев (Софийски университет)

 

Сайт на проекта

http://repertorium.obdurodon.org