college-student

 

График

на изпитите за прием в магистърски програми на ФСлФ

 

 

МП „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

10.09. (четвъртък), 10 ч., 143 каб.

 

МП „Литературознание”

9.09. (сряда), 14 ч., 146 каб.

 

МП „Преводач-редактор"

9.09. (сряда), 14 ч., 155 каб.

 

МП „Литературата - творческо писане"

14.09. (понеделник), 11 ч., 146 каб.

 

МП „Интерпретативна антропология”

10.09. (четвъртък), 10 ч., 138 каб.

 

МП „Литература, кино и визуална култура"

9.09. (сряда), 10 ч., 155 каб.

 

МП „Опазване на българското културно наследство”

9.09. (сряда), 17 ч., 144 каб.

 

МП „Старобългаристика”

9.09. (сряда), 16 ч., 144 каб.

 

МП „Образованието по български език и литература в средното училище”

9.09. (сряда), 11 ч., 247а каб.

 

МП „Трансгранична българистика”

9.09. (сряда), 13 ч., 139а каб.

 

МП "Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката"

9.09. (сряда), 11 ч., 138 каб.

 

МП "Език и културно пространство"

14.09. (понеделник), 11.30 ч., 119 каб.

 

МП „Език. Култура. Превод”

14.09. (понеделник), 14.00 ч., 126 каб.

Тест за непредставилите документ за владеене на език

14.09. (понеделник), 10.00 ч., 126 каб.

 

МП "Руска литература, култура, художествен превод"

14.09. (понеделник), 13.00 ч., 130 каб.