kafka posterСофийският литературоведски семинар

представя своята перспектива към

 

100 години от „Метаморфозата“ на Франц Кафка

 

21.10.2015, 17.00 - 20.30 часа

Първа заседателна зала, СУ

 

 

„Метаморфозата“ на Франц Кафка излиза за първи път в октомврийския брой на списание „Белите листове“ (“Die Weißen Blätter”) през 1915 г., което е повод в световен мащаб този месец да бъде отбелязвана 100 годишнината от появата на обезпокоително странната история на Грегор Замза. Това са същевременно сто години на теоретични, философски и критически подхващания на „Метаморфозата“, към която се обръщат редица видни философи и литературоведи на XX и ХХI в.: Юлия Кръстева, Цветан Стоянов, Цветан Тодоров, Мераб Мамардашвили, Катрин Малабу, Камю, Сартр, Хайдегер, Батай, Бланшо, Борхес, Адорно, Бенямин, Фуко, Дельоз и Гатари, Дерида, Агамбен, Зупанчич, Долар, Жижек, Бътлър и др. Парадигматични интерепретации на творчеството на Кафка с особена сила очертават интерпретативни нагласи през 60-те и 70-те. Дори може да говорим, че те представляват червена нишка в теоретични дискурс за статута на разказa, както и за самото литературно пространство.

 

Софийският литературоведски семинар – и по-конкретно Радосвет Коларов, Дарин Тенев, Миглена Николчина, Камелия Спасова, Еньо Стоянов и Боян Манчев – в продължение на изминалата една година се заеха с бавно четене на „Метаморфозата“ на Кафка. През призмата на тази история те ще се опитат да предложат собствената си перспектива към разрояващите се тенденции в съвременните философски и литературоведски дебати. Кръглата маса е интердисциплинарно отворена не само към полетата на литература и философия, където се полага творчеството на Кафка, но и към други сфери на мисленето. Централно за форума ще бъде понятието метаморфоза и възможностите то да се мисли като конструктивно за фикцията и фикционалните светове. По-общият залог на подобна обсъждане е питането за статута на теорията днес.

 

В програмата:

17 ч.

Радосвет Коларов - „Метаморфозата“ на Франц Кафка: Преображения на отчуждението

Дарин Тенев - Моделиране, метаморфоза: формалните указания на Кафка

Миглена Николчина - Метаморфоза и изваждане: от Кафка до Лем с Дельоз и Мамардашвили

18 – 18:30 ч. Дискусия

 

19 ч.

Камелия Спасова | Мария Калиновa – Негативен анагнорисис. Серия от отрицания при Кафка

Еньо Стоянов - Обратът: хиазмичните трансформации на Грегор Замза

Боян Манчев - Отвъд творбата: „Метаморфозата“

20 – 20:30 ч. Дискусия

 

 

Софийски литературоведски семинар

 

https://sofialitseminar.wordpress.com/