su-22

 

 

 

На 2 ноември 2015 г., понеделник, от 17.00 ч. в Аулата на Ректората ще се проведе среща на проф. дхн Тони Спасов, кандидат за ректор на СУ, с академичната общност