PhD degree new

 

Тържествено връчване на дипломите на защитилите образователната и научна степен "доктор" на Софийския университет

10 ноември 2015 г., 11.00 ч., Аула - Ректорат

 

 

Защитили докторска степен във Факултета по славянски филологии