Доц. д-р Бойко Пенчев е новият декан на Факултета по славянски филологии на СУ

 

На Общо събрание, проведено на 4 ноември 2015 г., доц. д-р Бойко Пенчев беше избран за декан на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

 

b penchev

 

Кандидатурите за поста декан бяха на проф. дфн Валери Стефанов и на доц. д-р Бойко Пенчев. За декан на Факултета по славянски филологии беше избран доц. д-р Бойко Пенчев с 83 гласа „за“.

 

Бойко Пенчев е роден на 16.01.1968 г. в Карлово. Завършва специалност “Българска филология” в СУ “Св. Климент Охридски” през 1994 г. През 1996 г. става редовен асистент в катедрата по българска литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Редовен доцент от април 2005 г. Ръководител на магистърска програма “Литературознание”. В периода 2007 – 2015 г. е заместник-декан на ФСлФ, отговарящ за магистърските програми.

 

От 1993 г. до 2008 г.е редактор във в.”Литературен вестник”, а в периода 2001 – 2009 г. поддържа седмична публицистична колонка във в.”Дневник”. Превежда от английски и руски език.

 

Научните интереси на Бойко Пенчев са в областта на връзките между литература и модернизация с подчертано внимание към проблематиката на модернизма, идеологията, културната памет. Осъществил е различни научни проекти в конкурсните програми на Центъра за развиване на учебните програми към Централноевропейския университет - Будапеща, Дома на науките за човека – София и Центъра за академични изследвания – София.

 

Автор на книгите: “Тъгите на краевековието. Литературна критика и история”, С., 1998

“Българският модернизъм: моделирането на Аза, УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2003

“Септември '23: идеология на паметта”, ИК “Просвета”, С., 2006