aruko forum

 

Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)

 

Ви кани на юбилейна конференция

 

УНИВЕРСИТЕТЪТ И КЛАСИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

на 19 ноември 2015 г. | 13.00-19.00 часа

в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Огледална зала

 

 

ПРОГРАМА 

 

  

 

13.00–15.00 ч. – Огледална зала. Доклади:

Елия Маринова. Десет години от основаването на АРУКО – уводни думи

Николай Гочев. Класическото образование – за какво служи?

Невена Панова. Опит за проследяване на историята на българските сдружения на античници

Владимир Маринов. Университетското класическо образование: между старите модели и новите практики

15.00–15.30 ч. Кафе пауза.

 

15.30–17.30 ч. – Огледална зала. Кръгла маса на тема „Задачите на класическия филолог“.

За участие в кръглата маса са поканени както членовете на АРУКО, така и всички университетски преподаватели, докторанти и студенти, които са съпричастни към проблема за развитието на университетското класическо образование. Основни дискусионни подтеми на кръглата маса са:

  • Новият стар предмет на класическата филология
  • Класическото образование и интердисциплинарността
  • Приемствеността в класическото образование

 

Ще се радваме да ви видим и да отбележим заедно 10 години от основаването на нашето сдружение.

 

 

Асоциация за развитие на университетското класическо образование

https://aaduce.wordpress.com/