erasmus10

 

КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 година

 

Факултетът по славянски филологии обявява конкурс за студентска мобилност в рамките на новите договори с парниращи държави по програма „Еразъм+” за университетите в:

 

- Крагуевац, Сърбия – 2 студенти по 5 месеца

- Киев, Украйна – 2 студенти по 5 месеца

- Лвов, Украйна – 2 студенти по 5 месеца.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба (свободен текст; университетите, за които се кандидатства, да бъдат посочени в желания от студента ред).

2. Мотивационно писмо.

3. CV – европейски формат.

4. Академична справка.

5. Документ (академична справка, диплома, сертификат) за владеене на езика на страната, за която се кандидатства (или езика, на който се води обучението).

 

Допълнителна информация:

  1. Могат да кандидатстват студенти и докторанти от всички специалности и програми на Факултета по славянски филологиии.
  2. Обучението в приемащия университет е в научно направелние „Филология” и по възможност в същата специалност, изучавана във Факултета по славянски филологии на Софийския университет.
  3. В конкурса могат да участват студенти от трите степени на обучение (бакалаври, магистранти, докторанти) в редовна и задочна форма, като последните се обучават в редовна форма в приемащия университет.
  4. Класирането се извършва на базата на успеха на кандидатите, специалността, степента на владеене на езика, образователната степен.
  5. Общите критерии за участие в програмата са описани в Приложение 1.
  6. Детайлизирана информация относно условията на програмата и критериите за селекцията можете да получите от координатора по програма “Еразъм” на Факултета по славянски филологии проф. д-р Ренета Божанкова.

 

Документите се подават в срок до 1 декември 2015 г. (включително) в Деканата на ФСФ – кабинет 230.