uni-su3

 

 

Лекция на проф. Трендафил Кръстанов

29 януари 2016 г., 18.00 ч.
Заседателна зала 1


Асоциацията на византинистите и медиевистите в България провежда лектория на тема "Средновековна България - история, култура, паметници".

 

Поредната лекция с проф. Трендафил Кръстанов на тема "Апостолски диоцез на св. Методий, епископ Панонски, архиепископ Моравски в Илирик и на св. Кл. Охридски, епископ Велички" ще се проведе на 29 януари 2016 г. от 18.00 ч. в Заседателна зала 1.