Резултати

 

от конкурс за селекция на студенти и докторанти за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение през

2016/2017 учебна година,

по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование,

проведен на 16/03/2016, ФСлФ

 

 erasmusplus-stele-519x368

 

 

Одобрени кандидати:

 

Трите имена на студента /докторанта

ОКС(Бакалавър/Магистър/Докторант)

Приемащ университет

1

Марио Веселинов Огнянов

Бакалавър

University of Lodz

2

Христо Красимиров Бояджиев

Докторант

University of Nova Gorica

3

Симона-Алекс Янкова Михалева

Магистър

University of Zagreb

4

Ирина Петрова Иванова

Магистър

University in Olomouc

5

Даниел Йорданов Томов

Докторант

University of Bucharest

6

Деница Стефанова Заркова

Магистър

Adam Mickiewicz University in Poznan

7

Кристина Владимирова Георева

Магистър

University of Bucharest

8

Катя Тихомирова Тодорова

Магистър

Jagiellonian University

9

Ариана Дауд Еброхимхел

Магистър

University of Bucharest

10

Деница Пламенова Петрова

Магистър

Jesuit University of Philosophy and Education "Ignatium" in Cracow

11

Вирджиния Георгиева Малинова

Магистър

Jesuit University of Philosophy and Education "Ignatium" in Cracow

12

Диляна Красимирова Боцева

Магистър

Jagiellonian University

13

Тихомира Пламенова Недялкова

Магистър

University of Wroclaw

14

Велислава Пламенова Роглева

Магистър

University of South Bohemia in Ceske Budejovice

15

Ива Красимирова Илиева

Магистър

Masaryk University

16

Ива Николаева Тодорова

Бакалавър

University of Trier

17

Каролина Андреева Колева

Магистър

University of Wroclaw

18

Венеса Красимир Маджарова

Магистър

University Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin

19

Борис Ивайлов Илиев

Бакалавър

Charles University in Prague

20

Диана Лалчева Каварджикова

Магистър

University Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin

21

Десислава Костадинова Николова

Магистър

Univerita degli studi di Bologna

22

Ралица Желязкова Манолова

Магистър

Universität Heidelberg

23

Ивета Стоятнова Йонкова

Бакалавър

Charles University in Prague

24

Ирена Георгиева Димова

Магистър

University Matej Bel

25

Христо Стефанов Иванов

Магистър

University of Ostrava

26

Стефани Страхилова Ангелова

Магистър

University of South Bohemia in Ceske Budejovice

27

Виктория Василева Велинова

Магистър

University Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin

28

Милкана Детелин Сертова

Магистър

University of Silesia, Katowice

29

Гергана Маринова Лазарова

Бакалавър

University in Olomouc

30

Мария Владиславова Делчева

Докторант

Eberhard Karls Universitat Tuebingen

31

Вангелина Спирова Спирова

Бакалавър

University College London

32

Яна Радославова Радкова

Магистър

University Matej Bel

33

Виктория Гришева Атанасова

Магистър

Goteborg University

34

Яница Маркова Цанкова

Магистър

Universita di Venezia Ca Foscari

35

Яна Йосифова Мороз

Докторант

Univerita degli studi di Bologna

36

Боряна Людмил Цветкова

Докторант

University of Zagreb

37

Иванджелина Въткова Вътева

Бакалавър

Eberhard Karls Universitat Tuebingen

38

Владимира Владимирова Старирадева

Магистър

Universitaet zu Koeln

39

Юлия Валериивна Пилаева

Бакалавър

Adam Mickiewicz University in Poznan

40

Люба Ивайлова Сидерова

Магистър

University Matej Bel

41

Мила Йорданова Карадакова

Магистър

Universita Degli Studi di Catania

42

Анисия Любомирова Казашка

Магистър

Masaryk University

43

Йоана Красимирова Кирилова

Магистър

University of Zagreb

44

Мария Валентинова Маринова

Докторант

University of Macedonia

45

Калина Тодорова Тодорова

Магистър

Universität Heidelberg

46

Камелия Генкова Христова

Докторант

University of Lodz

 

 

Резерви:

 

 № Трите имена на студента /докторанта

ОКС(Бакалавър/Магистър/Докторант)

 Приемащ университет

1

Сара Иво Недялков

Бакалавър

University College London

2

Мира Йорданова Тодорова

Бакалавър

Masaryk University

3

Габриела Димитрова Дойчева

Магистър

University of South Bohemia in Ceske Budejovice

4

Катерина Иванова Клинкова

Докторант

Universität Heidelberg

 

 

Неодобрени кандидати:

Трите имена на студента/докторанта


ОКС(Бакалавър/Магистъ/Докторант)

Приемащ университет


1

Диляна Трапчева

Магистър

Некоректно подадена кандидатура